Предложението да се открие нова повторна процедура за отдаване на концесия за 30 години на басейн „Норд“ бе оттеглено на сесията вчера от кмета Пламен Стоилов, като не бяха посочени мотивите. Вероятно причината са изразените съмнения на някои от съветниците във връзка с липсата на кандидати, които да отговорят на условията. Кметът предлагаше процедурата да се проведе при същите условия като първия път, а съветниците коментираха, че те са неизгодни и много тежки и вероятно ще бъдат прецизирани. През септември процедурата бе прекратена, тъй като нямаше допуснат участник, а това даде основания на част от съветниците да се съмняват, че сега ще се намери кандидат.