През изминалата седмица заради обилния снеговалеж и последващото заледяване на пътни участъци на места беше невъзможно редовното и навременно обслужване на съдовете за битови отпадъци от сметосъбиращата фирма. Десетки граждани сигнализираха за неизхвърлени и препълнени с боклук контейнери, като проблемът засегна не само крайните квартали, но и централната градска част. 
Гледката с постоянно увеличаващите си натрупани чували с боклуци е повече от грозна. Хората са принудени да изхвърлят отпадъци покрай кофите, разнася се воня и има опасност от зарази, коментира наша читателка, която работи в района на блок „Опера“. Според нея осигуряването на достъп на автомобилите на сметопочистващата фирма определено е въпрос и на гражданска съвест.
Зам.-кметът Наталия Кръстева обясни за „Утро“, че на определени места достъпът до контейнерите е бил затруднен заради падналите дървета. Причината за пълните кофи всъщност е била невъзможността на работниците да стигнат до контейнерите. 
През май 2015 година общината сключи договор със старозагорската „Нелсен-Чистота“ за сметосъбирането и сметоизвозването в Русе през следващите пет години на стойност 2 443 663 лева годишно или 12 218 315 лева за целия период. През изминалата година общината е налагала санкции на сметосъбиращата фирма.