Усвояването на европейските структурни фондове, идеята за които е да финансират икономическото сближаване между регионите и да подобрят живота у нас, не върви с някакви впечатляващи темпове в Русенско. Това показва справката в информационната система управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България. Според последната актуализация от 4 март за шестте години от присъединяването ни към ЕС, са реализирани едва 89 проекта за 48,5 млн. лева. В процес на изпълнение са още 41 за 31,9 млн. лева. Общата им сума е малко над 80 млн. лева, което прави по около 340 лева на всеки жител от област Русе. За сравнение, инвестициите на една голяма частна компания като френската „Монтюпе“ възлизат на 70 млн. евро в производствената база и още 30 млн. евро в местната икономика под формата на заплати и други разходи. И фирмата продължава да инвестира.
Всъщност в информационната система фигурират общо 210 договора по оперативните програми на обща стойност 245 млн. лева. Повечето от тях са в статут „регистрирани“, което значи, че стартирането им не е започнало и не може да се определи като сигурно. Известна част от проектите са прекратени или временно спрени.
Най-големи бенефициенти по програмите са не фирми, а общини. Очаквано най-активна е община Русе с проекти за 81,6 млн. лева. Тук е най-големият реализиран досега проект по оперативните програми - за реконструкция на централния площад. Изненадващо община Бяла почти не отстъпва на Русе с проекти за 73,8 млн. лева. Почти цялата сума обаче е вкарана в два проекта за интегрирано управление на водите /40,4 млн. лева/ и система за управление на отпадъците за 25,3 млн. лева, които още не са стартирали и предвид огромния си размер за мащаба на общината, вероятно осъществяването им няма да е лесно. На второ място в класацията по финансова стойност е проектът за интегрирана система за градски транспорт на Русе /29,3 млн. лева/.
Преките инвестиции в икономиката, осъществени с финансиране от структурните фондове, се изчерпват почти единствено с няколкото проекта за технологично обновление по програма „Конкурентоспособност“, реализирани от фирми като „Каолин“, „Топ Мен“, „Дунарит“, „ТМ Технолоджи“, БТБ, „Мегахим“ и др., чията стойност е между 1 и 6 млн. лева. В процес на изпълнение са още няколко. Най-много са финансираните проекти по програма „Човешки ресурси“, които се използват предимно за обучение на персонала.