Общинският лидер на партия „Българската левица“ Мариян Димитров атакува в Административния съд бюджета на община Русе за 2013 година. Жалбата му се основава на факта, че поради грешка на администрацията първоначалният проектобюджет претърпя корекции и 1,2 млн. лева бяха допълнително разпределени за различни дейности. Това обаче се случи, след като общественото обсъждане вече беше минало. Мариян Димитров застъпва тезата, че бюджетът на Русе е трябвало да мине на ново обсъждане, преди да бъде гласуван в Общинския съвет.