Завърши рехабилитацията на два участъка от пътя Русе-Цар Калоян-Щръклево-Кацелово-Опака-Попово. Първият е с дължина 6,893 км, а вторият - 2,638 км. След ремонта е подобрена пряката транспортна връзка между Русе и Попово.
Ремонтът бе финансиран по ОП „Регионално развитие“, а общата му стойност е 4,9 млн. лева. От тях в строителството на целия 9,5-километров участък са вложени 4,6 млн. лева. Изпълнител на обекта е „Пътинженеринг“ ООД, а строителният надзор е осъществен от „Пътинвестинженеринг“ АД.