Поех конкретни ангажименти към директорите на различните институции, предоставящи социални услуги, които работят с деца в Кюстендил. Това каза на пресконференция омбудсманът на Република България Мая Манолова, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Единият от ангажиментите е във връзка с осигуряването на устойчивост на грижите, предоставяни от страна на образователния център за здравни и социални услуги. „Един много често срещан проблем, когато става дума за финансиране по европейска програма или от частна институция, периодът на програмата свършва и услугите остават да висят без финансиране. Ще кандидатстват от центъра, обещах с моите експерти да помогнем за оформянето на едно предложение към социалното министерство, което да получи подкрепа, защото този център работи от три години”, обясни Мая Манолова. Тя посочи, че другият поет ангажимент е към социалните работници, защото има сериозен проблем с техните възнаграждения, особено на специалистите. „Не е нормално един млад специалист – психолог, логопед, кинезитерапевт, да получава възнаграждения в рамките на 460 – 480 лева. Поради тази причина бягат от всички градове от подобен тип и се занимават с всякакъв вид дейности, които са различни от толкова важната квалификация, която са получили. Проблемът като цяло е със стандартите за издръжка, защото на практика възнаграждението на специалистите се формира на база утвърденият държавен стандарт за делегираната дейност”, обясни Мая Манолова.