Пазарът на земеделски земи във Ветовска община през 2015 г. се характеризираше с голяма волатилност както по отношение на активността в различните периоди на годината, така и във връзка с големите разлики в цените на нивите и рентите в различните землища. Това коментира в обзорен анализ за миналата година специализираната компания за търговия със земеделска земя „Русе ленд“.
Най-значителен интерес към придобиване на парцели през цялата минала година е наблюдаван в землищата на Писанец и Глоджево. Средните продажни цени на земята в тях са около 1200 лв./дка, което е с около 10% по-високо в сравнение с предходната година.
Почти такова е и повишението на наемите в тези две землища - съответно 65 лв./дка в Писанец и 70 лв./дка в Глоджево. Влияние за този ръст оказа както голямата конкуренция и навлизането на нови земеделски производители по тези места, така и добрите изкупни цени на продукцията от пролетниците, коментират от „Русе ленд“. 
Малко по-ниски - средно около 1100 лв./дка, останават офертите „купува“ за нивите в общинския център Ветово, както и в Смирненски. Предвид добрите качества на почвата там в някои от масивите са сключвани сделки и на по-високи цени, а получените ренти варират около 55 лв./дка. В някои от блоковете със земеделски имоти в Сеново също се отчитат покупки на нива доста над средните, във връзка с конкретни интереси на някои по-големи компании и инвеститори в района. 
Най-ниски остават цените на земята в Кривня - между 850 и 1000 лв./дка, като причината за това са масово сключваните дългосрочни арендни договори с ренти около 40 лв./дка, както и наличието на доста парцели с по-ниска категория на земята. 
Тези големи различия между отделните землища в общината доведоха до съществени разлики и в доходността от съответните инвестиции. Най-изгодни за 2015 г. се оказаха тези в Глоджево, където е наблюдавана и най-активна търговия през годината. Като цяло за Община Ветово интерес за покупка проявяваха купувачи с доста разностранен профил - както по-големи, така и по-малки фирми-арендатори, инвестиционни фондове и местни производствени компании. Пазарът тук е в развитие и очакваме известни промени в бъдещите периоди, казаха от „Русе ленд“.