Зимната обстановка към 10.00 часа на територията на Русенска област: Пътищата от Републиканската пътна мрежа са затворени за превозни средства над 12 тона. Изцяло затворен е път I-5 Русе – Велико Търново. 

Осемнадесет далекопровода от ел. мрежата ниско напрежение са изключени, в резултат на което без ток са населени места от общините Сливо поле, Две могили, Ценово, Борово, Ветово, с изключение на град Ветово. Без ток са и населени места от Община Русе, с изключение на град Русе. Екипи на „Енерго-Про“ Русе, подпомагани от модулните формирования на българската армия, работят по отстраняване на авариите. 

Към настоящия момент е нормално водоснабдяването за всички населени места на територията на Русенска област.
Областният управител на Област Русе е разпоредил на кметовете на общини в училищата, с изключение на тези в град Русе, на 18.01.2016  г. (понеделник) да не се провежда учебен процес. 

Към почистването на основните трасета ще се включат и роторни снегорини.