Изпълнителният директор на асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева бе избрана да представлява в България Асоциацията на румънските журналисти и писатели от туристическия бранш. Това стана по време на годишното отчетно-изборно събрание на асоциацията, което се проведе в Букурещ.
Асоциацията на журналистите и писателите с ресор туризъм е сред най-старите професионални организации в Румъния. Създадена е преди почти 60 години и е колективен член на Консултативния съвет към министъра на туризма в Румъния. Русенката Лили Ганчева бе приета за неин член след публикуването на пътеводителя за българи „Букурещ близък и непознат“.