Общината търси нови приемни семейства, които да бъдат обучени в грижата включително и на деца с увреждания, жертви на домашно насилие и бежанци, като финансирането е осигурено по проекта „Приеми ме“. В момента приемните семейства са 23, като при тях са настанени 26 деца, от които 6 са с увреждания. Бъдещите приемни родители ще могат да гледат и деца от друго приемно семейство по време на отпуск, а помощ и контрол ще им оказват четирима социални работници.