Кметът Пламен Стоилов да не претендира за 71 920 лева съдебни разноски от русенската болница по приключило търговско дело. Това предложение на директора на лечебното заведение д-р Иван Стоянов, внесено от председателя на Общинския съвет Христо Белоев, предстои да бъде гласувано на идната сесия, като становището на кмета е положително. 
Делото се породи от спора чия собственост всъщност са деветият етаж на Хирургически комплекс и операционната зала на първия етаж, като и болницата, и Онкото твърдяха, че са техни. След дългогодишна съдебна битка Русенският окръжен съд реши, че двата етажа са на Онкото като общинско търговско дружество. Спорът окончателно бе решен през юни, след като Общинският съвет гласува да бъде извършена замяна на имоти с равна пазарна цена между болницата и Онкото. Основната цел на замяната бе да се изгради модерно и функционално Спешно приемно отделение. Оттам се реши и спорът по делото, като предстои сключването на спогодба между болницата и Общината. Единствено остава да бъде решен въпросът с разноските по делото, като за Общината те са адвокатско възнаграждение в размер на 71 920 лева. Тъй като делото приключва със спогодба, страните могат да се спогодят и по въпроса за разноските. Д-р Стоянов обаче е посочил, че заплащането на тези разноски ще постави акционерното дружество, в което и Общината е акционер, в много тежко финансово състояние. Затова се предлага Общината да опрости направените по делото разноски и болницата да не плаща.