От тази година нови комисии ще решават спорове между потребители и търговци. Двете страни вече могат да търсят извънсъдебно споразумение, когато клиентите се жалват от некачествени стоки или услуги. Секторните помирителни комисии ще разглеждат проблеми в пет важни области - енергетика, водоснабдителни и канализационни услуги, електронни съобщения и пощенски услуги, транспорт, финансови услуги. Спорове между потребители и търговци от другите икономически области ще се решават в т.нар. общи помирителни комисии, които работят в 12 големи български града. И двата вида комисии са към Комисията за защита на потребителите (КЗП).
Основните предимства при разглеждането на споровете в тях са, че процедурата е безплатна и трябва да приключа до 90 дни. Това означава, че производството протича в значително по-кратки срокове в сравнение с тези, при които спорът ще бъде решен, ако бъде отнесен към съда.
По важната тема как ще работят новите помирителни комисии авторитетните всекидневници „Труд” и „24 часа” заедно с Комисията за защита на потребителите организират дискусия на 12 януари. Председателят на КЗП Димитър Маргаритов подробно ще представи възможностите и предимствата на помирителните комисии, как се формират те, как клиентите и търговците подават заявления, как се вземат решенията и как влизат в сила.
Във форума ще участват зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, омбудсманът на България Мая Манолова, представители на държавни регулаторни органи, на браншови съюзи, на големите търговски вериги.
Специално приложения с полезна информация как потребителите да защитят интересите срещу нелоялни търговци ще бъде публикувано в „24 часа” и „Труд” на 12 януари. Най-интересното от дискусията можете да прочетете на сайтовете 24chasa.bg и trud.bg във вторник и в броевете на вестниците „24 часа” и „Труд” в сряда.