Числата от 13-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 13, 23, 21, 19, 42, 45.

II теглене: 49, 34, 30, 7, 6, 44.

---------------------

6 от 42

I теглене: 11, 4, 41, 2, 29, 30.

---------------------

5 от 35

I теглене: 34, 16, 22, 17, 24.

II теглене: 3, 6, 13, 22, 34.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 5, 9, 3.

Печеливши числа: 2, 8, 6.