Подписването на договори по проектите на младите фермери по мярка 6.1 - „Стартова помощ за млади земеделски стопани на ПРСР 2014-2020“ ще започне от понеделник, 11 януари, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. Една от причините за забавянето на договорите с бенефициентите по мярката са злоупотреби с проекти за зайци и пъдпъдъци, на които се натъкнали експертите при проверките.  
Според графика на МЗХ, подписването на договорите по мярка 6.1 „Млад фермер“ трябваше да започне до 5-то число на месец декември. 
 До края на януари ще бъде изплатен вторият транш на националните субсидии за подпомагане по Схемата за говеда и биволи, необвързана с производството. В средата на месец декември 2015 г. беше изплатен първият транш от 40% от националната субсидия. 
Размерът на ставките е определен със заповед на министъра на земеделието и храните и предвижда 195 лв. за говеда и 340 лв. за биволи.