Само за три месеца от януари до края на март експерти от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира 14 изнесени приемни в Русенско, насочени за обучение по новата програма за селските райони и кандидатстването за директни плащания 2016-а. 
Първите две от тях ще се проведат на 12 януари - от 10,00 часа в Общинската земеделска служба в Бяла и от 13,30 часа в кметството на Ценово. До края на март ще бъдат организирани по две приемни във всички общини от областта без Русе, така че фермерите от отдалечените села да имат възможност да задават своите въпроси към специалистите.
Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата. Целият график на предстоящите изнесени приемни е качен на интернет страницата на НССЗ в рубрика „Обучения и информационни дейности“.