Земеделските производители, които кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, трябва да докажат минимални добиви до края на месеца. За потвърждение се използват документи за реализация като фактури за изкупена продукция, кантарни бележки, складови разписки, договори за покупко-продажба или приемо-предавателни протоколи. Документите се предоставят в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. 
 С въвеждането на новите схеми за обвързано подпомагане по схемите за плодове и зеленчуци се промени и изискването продукцията да се доказва с издаден сертификат от Българската агенция по безопасност на храните. 
Субсидиите по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци ще бъдат преведени на земеделските стопани в началото на месец март, след като администрацията обработи документите. Това поеха като ангажимент от ръководството на фонд „Земеделие“ и аграрното министерство по време на среща през декември 2015 г. с представители на овощари и зеленчукопроизводители.