Улица „Драма“ е в критично състояние и плаче за ремонт. Тя е с каменни павета и цялата е в кръпки, оплакаха се живeeщи в района. През лятото те сами са излели на места асфалт, който обаче не е имало как да се захване качествено за неравната настилка от паветата и около шахтите. Усещането при преминаване по трасето е като при земетресение, жалват се гражданите. 
По време на публичното обсъждане на бюджета за 2016 година стана ясно, че ще бъде сформирана комисия от специалисти и експерти на Общината, която до края на юни ще направи оглед на уличната мрежа и ще направи количествено-стойностна сметка за ремонта на улици, междублокови пространства и тротоари. В работата на комисията ще бъдат включени и сигналите, които гражданите подават в Общината за детските и спортните площадки и кътовете за разходки на домашни любимци. Последното цялостно асфалтиране в Русе е правено през 2002 година.