4900 нарушения засекли по време на своите 1100 проверки от Инспекцията по труда от началото на 2015 година, съобщи вчера директорката на ИТ Ирена Николаева.
30 на сто от въпросните проверки били, за да се установи как се работи в предприятията по дадените при предишни рейдове предписания, уточни Николаева. 35 пъти били направени инспекции на рискови предприятия, които задължително трябва да бъдат проверявани периодично - за Русе това са „Дунарит“, „Скални материали“, леярните „Монтюпе“ и „Билбобул“ и други, каза шефката на ИТ. 
В инспекцията са реагирали на 160 сигнала от граждани и синдикати, а 29 от проверките са били за разследване на трудови злополуки. До този момент са регистрирани три случая на смърт по време на работа.  
От всичките 4900 нарушения преобладаващият брой - 3200, били свързани с престъпване на нормите на здравословни и безопасни условия на труд.
В 47 от случаите са спрени машини и съоръжения, които са създавали определени рискове за работещите.
1700 са били нарушенията на работното време и  на заплащането. Всъщност, редовното даване на заплатите било нарушено само в 7 русенски предприятия, като най-големият срок на забавяне не надхвърлял 3 месеца. При това след предписанията на инспекторите вече са изплатени 370 000 лева на работниците, каза Николаева. 
190 акта са съставили проверяващите, а средният размер на глобите е 1400 лева. До този момент 184 от актовете са влезли в сила, общата сума на глобите по тях възлиза на 247 хиляди лева, каза директорката на Инспекцията по труда.