Пътуванията на българи в чужбина през ноември са 305,2 хил., или с 12,7% над регистрираните през ноември 2014 година, показват данните на Националния статистически институт. Ръст на пътуванията е отчетен към Македония - с 41,8%, Обединеното кралство - с 36,6%, Италия - с 16,7%, Испания - с 16,4%, Гърция - с 16,2%, Германия - с 15,6%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Франция - с 28,7%, Русия - с 27,6%, и други.
Пътуванията на българи с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия, са съставлявали 46,9% от всички пътувания. Следват ги пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27,7%, и пътуванията със служебна цел - 25,4%. На годишна база пътуванията с цел почивка и екскурзия намаляват с 3,3%.
 През ноември 2015 г. посещенията на чужденци в България са 436,8 хил., или с 0,8% повече от ноември 2014 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 6,2%, и с други цели - с 2,6%, докато тези със служебна цел намаляват с 10,2%.
От общия брой чужденци, посетили България през ноември 2015 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 52,5%, или с 0,4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Унгария - с 23,4%, Австрия - с 21,9%, Холандия - с 13,1%.