„Свинекомплекс Николово“ е придобил два недвижими имота в областите Монтана и Сливен, става ясно от съобщение на дружеството до фондовата борса. И двете покупки са направени този месец. Имотът в с.Игнатово, област Монтана представлява стопански двор, а този в с.Стара река, общ. Сливен - животновъдна ферма. Тъй като стойността на сделките не надхвърля една трета от активите на дружеството, точните цени, на които са сключени покупките, остават тайна.
И по двете сделки продавачи са свързани фирми, които около „Свинекомплекс Николово“ са толкова много, че не е толкова лесно да се разбере кой е действителният собственик на активите. Имотът в с.Игнатово се продава от някогашното дъщерно дружество „Липник Свинекомплекс Николово“, което преди време бе продадено на единия основен акционер в публичната компания - „Хайбрид“ ЕООД, София. През ноември обаче фирмата отново е прехвърлена и сега неин собственик е Камелия Пламенова Макавеева.
Другият продавач е „Алекстрейд“, с.Николово. Негови  собственици са Пламен Макавеев и Димитрийка Генова, която допреди 2 години беше в Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“.
Към момента трима големи акционери държат по около една трета от „Свинекомплекс Николово“ - „Пимаро България“ АД, София, „Хайбрид“ ЕООД, София и регистрираната в Люксембург „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. В последния си междинен отчет на дружеството за периода до края на септември дружеството отчете намаление на общите приходи с 1,2 млн. лева спрямо същия период на миналата година и счетоводната загуба от 427 хил. лева.