Към края на декември в повечето землища на общините Иваново и Ветово наблюдаваме доста големи различия в изплащаните ренти. Например някои арендатори в Бъзън, Писанец и Ветово раздадоха на собствениците на ниви по 65 лв./дка, като и тук предимство имаха тези, сключващи дългосрочни договори. Още по-голяма конкуренция наблюдавахме в Глоджево и Смирненски, където наемите варираха между 60 и 70 лв./дка. Това коментират от специализираната за търговия със земеделска земя компания „Русе ленд“.
Анализаторите отбелязват, че цената на земеделската земя във Ветовска община през 2015 г. регистрира най-значителен ръст в цялата област - средно около 20% до към 1150-1200 лв./дка за парцелите с краткосрочни договори. Най-слаб интерес тази година имаше към нивите в Кривня - около 900 лв./дка, като там и рентите останаха по-ниски от средните за региона - по 45 лв./дка. Отделни земеделски имоти във Ветово, Писанец, Бъзън и Сеново успяха през втората половина от годината да намерят своите купувачи до 1300 лв./дка. Такива вариации при цените на земята и рентата в тази община Ветово - около 40%, наблюдаваме за пръв път, посочват от „Русе ленд“. 
Много сходна откъм разнопосочност е и картината в Ивановска община, само че тук стойностите и на рентите, и на цените на земята са доста по-ниски. Най-доволни останаха арендодателите в Щръклево, които получиха годишен доход от нивите си между 50 и 60 лв./дка, като тези, които ги предлагаха за продан постигнаха най-високи цени за региона. На обратния полюс останаха наемите в общинския център Иваново - 40 лв./дка, като в Табачка и Червен - по 45 лв./дка. Отделни арендатори в Сваленик и Тръстеник изплащаха и малко по-високи ренти, но като цяло средната стойност за Община Иваново остана около 50 лв./дка, като отклоненията нагоре и надолу са твърде големи - по около 20%. 
Разбира се, трябва да отчетем и различните качества на почвата в различните землища и съответно различната величина на добивите в землищата на тази голяма община - от „много добри“ в Сваленик, Щръклево и Тръстеник до „средни“ в Табачка, Червен, Божичен и Иваново. Почти навсякъде земеделските производители бяха по-щедри към тези, които се ангажираха с дългосрочни договори с тях, обобщават от „Русе ленд“.