Числата от 101-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 40, 17, 25, 34, 12, 31.

---------------------

6 от 42

I теглене: 3, 30, 28, 35, 2, 21.

---------------------

5 от 35

I теглене: 6, 28, 16, 25, 21.

II теглене: 34, 19, 27, 20, 15.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 5, 2, 8.

Печеливши цифри: 7, 9, 4.