Общината ще осигури лични асистенти и домашни помощници на минумум 120 души с трайни увреждания, включително деца и възрастни над 65 години, които не могат да се самообслужват. Те ще бъдат обгрижвани 18 месеца, като социалната услуга ще стартира през март, тъй като има три месеца за подготвителни дейности. Необходимо е да се сформира екип по проекта, да се направи подбор на потребителите и оценка на потребностите, както и подбор на безработни лица,  които да бъдат обучени като лични асистенти и домашни помощници.
Това стана възможно, след като в сряда зам.-кметът Иван Григоров подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общият размер на финансовата помощ е почти 500 000 лева.
Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората с увреждания, както и достъпът им до здравни услуги и услуги за социално включване. Предвидено е по иновативен начин да се предоставят два вида почасови услуги за социална подкрепа и за помощ в домашна среда.