Ангажиментът на ВиК-Русе за следващите 15 години е да инвестира 38,4 млн. лева, което е почти 2,5 млн. лева на година, в изграждането на нова водоснабдителна и канализационна мрежа в областта. Това е заложено в договора, който шефът на ВиК-Русе Сава Савов сключи вчера с Асоциацията по ВиК за стопанисване, поддържане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. На подписването в зала 1 присъстваха зам. регионалният министър Николай Нанков, областният управител Стефко Бурджиев и кметовете на общини.
Зам.-министърът подчерта, че с настоящия договор Савов в качеството си на управител на Вик-Русе се задължава да поддържа 32 водоснабдителни сиситеми, 180 водоизточника, 110 помпени станции, 182 резервоара за питейна вода, над 650 км довеждащи водопроводи, почти 2000 км разделителна водопроводна мрежа, 4 канализационни помпени станции, 240 км канализационна мрежа, 16 преливника и ред други съоръжения. Загубите на вода пък трябва да се намалят до 36%. Савов отбеляза, че за 2015 година ВиК-Русе е изградило със собствени средства 52 км водопроводи. 
Нанков посочи, че решението за подписването на договора, което е взето от всички общини в областта, е неразделна част от водната реформа, която се провежда от повече от четири години в България. Той отбеляза, че трябва да се създаде ВиК сектор и ВиК отрасъл, който в дългосрочен аспект ще се самоиздържа. Три са основните стълба във водната реформа - публична карта на всички активи във ВиК сектора, сключване на договори за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК системите, както и регионално планиране на инвестициите във ВиК сектора, което е и европейско изискване. Политиката в областта на ВиК сектора е сред политиките с най-остър дефицит на финансов ресурс, коментира още Нанков.