Очакванията за покачване стойността на рентите не се оправдават за общините Борово и Две могили и в някои землища дори се наблюдава спад в сравнение с 2014 година, съобщиха от специализираната компания за търговия със земеделска земя „Русе ленд“. Това се случва въпреки сравнително добрата стопанска година за земеделските производители. Най-общо средната стойност варира около 45 лв./дка.  
Характерна особеност за региона е, че нивите в региона се обработват от по-малко на брой арендатори в сравнение с другите русенски общини. Това са предимно запазените на повечето места големи кооперации, които са ангажирали арендодателите си с дългосрочни договори. Това окрупняване до известна степен намалява конкуренцията при сключването на договори за обработка, а от друга страна води до значими разлики през последните месеци между цените на нивите с едногодишни договори за наем и тези, чийто срок изтича след 5-10 години. В първия случай земята се продава около 1000 лв./дка, а във втория с 10-20% по-ниско. Всичко това е обяснимо предвид невъзможността на купувачите да вземат самостоятелни решения за новопридобитите имоти за дълъг период напред. 
В повечето от землищата в региона като Батишница, Баниска, Чилнов, Бъзовец, Борово, Батин и др. се изплащат по 45 лв./дка. Малко по-ниска е стойността в Горно Абланово и Екзарх Йосиф - по 40 лв./дка, а в Две могили някои арендатори повишиха наемите над 50 лв./дка. Разбира се, в гореописаните населени места има по-малки земеделски производители, които са по-щедри към собствениците на ниви. 
Изхождайки от съотношението между цената на рентата и цената на земеделската земя в региона през 2015 г., в момента доходността е около 4% при 5% за месец декември 2014 г., изчисляват от „Русе ленд“. От компанията посочват, че на фона на символичните банкови лихви в момента (около 1%) инвестицията в обработваеми ниви продължава да е доста по-изгодна.