Изпълнителната агенция по лозата и виното отвори целогодишен прием на заявления за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 - 2018 г. Годишният бюджет по мярката е 24 662 000 евро. Подпомага се конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление. Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на приема, е 3 млн. лв. Срокът на валидност на удостоверението е 6 месеца от датата на издаването му. 
Мярката е една от най-търсената от собствениците на лозя в последните години, тъй като повечето са твърде стари и не дават никакво грозде. От 1700 хектара лозови масиви в Русенско едва една трета се реколтират, а останалите пустеят необработваеми. Презасаждането или изкореняването на лозята с промяна на предназначението на земята струват доста скъпо и затова собствениците най-често ги оставят на доизживяване.
През последните 10 години са засадени едва 165 хектара нови лозя, към 30 ха от които в последните три години. Темповете полека се увеличават и през миналата година новите лозя са 12 ха. Количеството им обаче продължава да е нищожно спрямо старите масиви. 
1348 хектара са на възраст над 30 години и на практика не се обработват.