Традиционният коледен базар в основно училище „Любен Каравелов“ ще бъде открит днес от 18 ч. Ученици ще продават изработени от тях картички, сувенири, украшения и други красиви вещи, а ученическият съвет ще реши за какво да се използват събраните от продажбите пари. Досега с тях са били ремонтирани физкултурният салон, съблекалните и тоалетните. Сега идеята е със средствата да се купи оборудване за кабинета по трудово обучение в училището, във всяка учебна стая да се монтира часовник и да се направи ремонт на едно от санитарните помещения. От училищното ръководство и настоятелството канят русенци да се включат в инициативата.