Три приказни истории изиграха студенти четвъртокурсници като коледен подарък за децата от детския център „Вяра, надежда, любов“ към католическата църква „Св.Павел от Кръста“. Млади таланти от педагогическите специалности в Русенския университет пресъздадоха на сцената на Канев център „Червената шапчица“, „Дядо вади ряпа“ и „Дядовата ръкавичка“. Студентите правят такъв театрализиран подарък за пореден път на русенчета. Децата в залата ентусиазирано реагираха на всяко действие на сцената, като между пиеските сами разказаха на студентката Снежанка приказката за трите прасенца.