Oбщинските служители няма да получават коледни бонуси. През ноември обаче те са били стимулирани с парични премии според икономиите във фонд „Работна заплата“, каза за „Утро“ секретарят на Общината Димитър Генков. Допълнителните възнаграждения са различни и зависят от позицията, стажа, атестацията и отговорностите на служителите, като размерът им е средно 280 лева. Премии са получили и работещите в общинските предприятия, училища, детски градини и ясли.
Според нормативните документи допълнително материално стимулиране се дава след всяко тримесечие или четири пъти в годината според възможностите на администрацията, но в Общината са решили това да става два пъти в годината. 
Коледни бонуси в Областна администрация Русе няма да има, казаха от пресцентъра.