Русенското сдружение „Стартъп Фактори“ обявява отворен прозорец до 20 декември 2015 г. за приемане на кандидати за участие в програмата „Бърз Старт“, насочена към ускорено развитие на стартъп продукти с потенциал за пазарна реализация и комерсиализация.
Целта е продължаване на работата по проекти, които са започнати в рамките на хакатоните „Русе Хак“, но ще бъдат разгледани и други идеи извън сферата на информационните технологии, по които вече е стартирала работа и са представени от качествен екип. Разработените прототипи ще бъдат представени на финала следващата година. Проектите приключват на 20 февруари, а презентациите пред жури ще бъдат на 27 февруари.
Екипът победител на финала на „Бърз Старт“ в края на февруари 2016 г. ще получи финансово стимулиране от 2000 лв. в рамките на 12 месеца и реално ангажиране на всички ресурси и екипа на „Стартъп Фактори“ за превръщане на прототипа в пазарен продукт.