Последната дата за двойно по-евтино възстановяване на прекъснати здравноосигурителни права е 23 декември, напомнят от НАП-Русе. Промяната в Закона за здравното осигуряване влиза в сила от 28 декември. За да платят само за три години назад, а не за пет според новите разпоредби, хората трябва да преведат здравните си вноски най-късно до 23 декември - последния работен ден преди влизането в сила на разпоредбата.
За да се информират повече хора от региона, офисът на НАП в Русе започна съвместна кампания с Дирекция „Регионална служба по заетостта“. При посещенията си в бюрата по труда и техните филиали в областта безработните ще бъдат запознавани от трудовите посредници за предстоящите промени. Те разполагат със специално подготвен от приходни експерти информационен лист, в който, освен споменатите условия, е илюстрирана и новата схема за заплащане при възстановяване на здравни права. Според нея цялата сума, която трябва да се внесе за едно лице през 2015 г., се изчислява по схемата 36 месеца по 16,80 лв. за всеки месец или общо 604,80 лв., а с наказателните лихви 684 лв. През следващата 2016 година вече ще се плаща по новата схема, която е 60 месеца по 16,80 лв. или общо 1008 лв. и като се добавят лихвите, стига 1245 лв. Видно е, че ако сега се възстановят изгубени здравноосигурителни права, заплатената сума ще бъде с 561 лв. по-малко, отколкото през 2016 г.