Бързата трансформация на спиртни напитки в благозвучни и търсени алкохолни питиета донесла 3000 лева глоба на хипермаркет.
Нередностите били констатирани при проверка през  октомври 2014 година. Тогава инспектори от Комисията за защита на потребителите /КЗП/ видели, че бутилките, изложени на щандовете, били описани с некоректни етикети. Така например под бутилка с етикет „Балканска спиртна напитка „Слива“, на който е описан състав меласов спирт и сливов дестилат, бил поставен етикет с надпис „ракия сливова балканска троянска“. Същото се повторило при още четири вида спиртни напитки, които търговецът представил заблуждаващо като ром и ракия.
Заради некоректните трикове КЗП санкционирала с 5000 лева „ЦБА Франчайз“ ЕООД. Глобата обаче бе обжалвана на всички възможни съдебни инстанции. И Районният съд, и Административният съд бяха категорични, че санкцията е правомерно наложена. Прецениха обаче, че хипермаркетът заслужава по-лека глоба за заблудата на клиентите, и окончателно го наказаха с 3000 лева.