Проверката на Инспектората към Агенцията за социално подпомагане в дома за възрастни хора с увреждания „Милосърдие“ приключи с положително заключение, без никакви предписания и с добра оценка на дома.
В момента в централната сграда в Русе и във филиала на дом „Милосърдие“ в Средна кула живеят 78 души. В началото на годината Общината кандидатства за финансиране на ремонт на сградата в Средна кула по програма „Красива България“. Общата стойност на проекта е 317 545 лева, като съфинансирането от страна на местния бюджет е 66 684 лева. Предвижда се саниране, подмяна на дограмата и покрива, обновяване на санитарните помещения и кухнята.