Българските домакинства планират да похарчат 20,5% от месечните си доходи, или точно 487 лв. (249 евро), за коледни подаръци през 2015 г. Това показва специализирано проучване „Коледен барометър 2015“ на Фератум Груп.

Проучването е направено сред 14 205 домакинства в 21 държави, изследвайки потребителските нагласи и сравнявайки техните разходи за коледни подаръци тази година.

България се нарежда малко под средното ниво (23%) за всички участващи в изследването държави. За сравнение, домакинство в съседна Румъния планира да отдели със 107 евро повече спрямо едно българско.

Домакинствата у нас възнамеряват да похарчат най-много средства за игри и играчки (26,9%), лакомства (18,4%), книги (15,3%), козметика (12,2%) и електроника (7,8%).

Европейските страни с най-висок бюджет за коледни покупки са Великобритания (38,5% от доходите), Словакия (31,4%), Испания (28,5%), следвани от Литва, Естония, Румъния, Чехия, Германия.

България е на 14-та позиция в класацията, като след нас остават Латвия, Дания, Швеция, чийто жители са склонни да отделят между 19,6% – 20,4% от своите разполагаеми доходи на домакинство за Коледа. На дъното се нареждат Франция, Норвегия, Холандия, които ще похарчат най-малко от възможностите си (между 9-15%).

Предпочитаните категории продукти за Коледа са идентични във всички страни, участвали в проучването. Игрите и играчките са най-желаните коледни подаръци, следвани от книгите, лакомствата и електрониката. Някои определени държави обаче имат различни приоритети. Финландия и Дания са насочени към покупки на нова зимна или спортна екипировка, а други като Норвегия и Германия искат да извършват подобрения на дома.

Козметиката и музиката са търсени коледни подаръци в Словакия, Испания, Литва, Чехия, Латвия, Швеция.

В общ план 15,4% от всички анкетирани домакинства планират да отделят повече финансови средства в сравнение с възможностите си в предходния коледен сезон, докато 64,6% възнамеряват да похарчат сума, равна на тази през 2014 г. Около 20% от домакинствата ще похарчат по-малко спрямо миналата година.