През периода януари-септември 2015 година износът на България за Европейския съюз (ЕС) се увеличава с 9,2% спрямо същия период на предходната година, достигайки размер от 21,7 млрд. лева, докато вносът от ЕС нараства с 5,9% до 24,3 млрд. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт.
Според данните на НСИ основни търговски партньори на България през първите девет месеца на настоящата година са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, като те формират 69,4% от българския износ за държавите членки на ЕС. В същото време най-голям внос на стоки е регистриран от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.
Външнотърговското салдо на България с Европейския съюз за периода януари-септември остава отрицателно, но се сви до 2,5079 млрд. лева спрямо отрицателно търговско салдо за 2,9986 млрд. лева през същия период на предходната година.
Само в рамките на септември българският износ за ЕС нараства с 4,5% на годишна база до 2,485 млрд. лева, докато вносът от ЕС намалява с 2,9% до 2,673 млрд. лева.