Русенските работодатели очакват темпото на наемане за първото тримесечие на 2016 г. да остане на относително високи нива, сочи обзорното изследване на „Менпауър България“ за заетостта през първото тримесечие на следващата година. Коригирана съобразно със сезонните колебания, прогнозата е +16%, което означава, че броят на мениджърите, които възнамеряват да наемат нови хора, надвишава с 16 на сто тези, които мислят да съкращават персонал. 
По този показател Русе води пред всички останали региони. Според Надя Василева от „Менпауър България“, причината са инвестиции, насочени към града. Една от възможностите е от компанията „Керос България“, която произвежда плочки. Както „Утро“ писа, плановете на фирмата предвиждат значително увеличаване на капацитета през следващата година.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Извадката включва 620 работодатели, отговорили на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във вашата фирма и регион през трите месеца до края на март 2016 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.
През периода януари-март се очаква увеличение в числеността на работната сила във всички 10 изследвани стопански отрасъла. Най-големи очаквания има в производствения бранш и в хотелиерството и ресторантьорството, където нетните прогнози за заетостта са +18%. Стабилен ръст в числеността на персонала (+14%) се очаква в още три бранша: строителство; финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги; транспорт, складове и комуникации. Най-слаби прогнози от +3% се отчитат както в сектора електричество/газ/вода, така и в публичния и социален сектор.
Най-много нови назначения прогнозират работодателите от големите и малките предприятия, които отчитат нетни прогнози за заетостта от съответно +15% и +13%. При средните предприятия прогнозата е за +12%, а при микропредприятията работодателите очакват +3%.