Няма подписани договори между Общината и сдруженията на собствениците през ноември, показва регистърът за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност, който е актуализиран на трети декември. През изминалия месец областният управител Стефко Бурджиев също не е сключил нито един тристранен договор за саниране. Единствено блок „Шейново“ в кв. „Възраждане“, за който е подадено заявление за интерес и финансова помощ още през септември, е одобрен. Така одобрените сдружения в Русе стават 27, като 25 от тях вече имат сключени тристранни договори. Всъщност през изтеклия месец само едно сдружение е подало заявление за интерес и финансова помощ по националната програма за саниране. Това е блок „Калофер“ на ул. „Братя Миладинови“ 6, който чака одобрение заедно с бл.6 на ул. „Изола планина“.
В програмата за управление на кмета Пламен Стоилов за втория мандат един от приоритетите е активното участие в Националната програма за саниране на жилищните сгради. Благодарение на създадения експертен капацитет, имаме готовност да подготвим значителен брой многофамилни жилищни сгради за участие в програмата. По този начин ще подобрим условията на живот за хиляди русенски домакинства, като същевременно ще понижим техните разходи за енергия и ще удължим живота на обитаваните от тях сгради, се казва в програмата за 2015-2019 г.