Държавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на втория транш от субсидията по схемите за обвързано с производството подпомагане за животни. През октомври бяха изплатени до 70% от средствата, а сега се превеждат останалите 30% субсидии за отглеждането на животни по схемите за директни плащания, кампания 2015.
Повече от 12 000 земеделски стопани, отглеждащи крави, над 14 000 собственици на кози и овце, както и 239 фермери, които гледат биволи, ще получат подпомагане по схемите за обвързана подкрепа.
Общият размер на изплатените средства по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол е почти 28 млн лв. По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки и Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки или кози-майки под селекционен контрол субсидията е в размер над 6 млн лева. Животновъдите, които отглеждат биволи, ще получат близо 2 млн лева.