„Глобализацията в нашето ежедневие“ е темата, която ще анализират ученици от СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ в Русе със свои връстници от Полша, Италия и Германия. Това ще стане в рамките на проект, разработен към секторна програма „Коменски“, програма „Учене през целия живот“, дейност „Двустранни партньорства“. Той ще бъде реализиран в рамките на две години - до 2014 г., и по него са предвидени срещи в партньорските държави.
Учениците от Дойче шуле заедно с полските, италианските и немските им връстници ще изследват различните измерения на глобализацията и нейното отражение в ежедневието. В общуването с чуждестранните партньори русенските деца ще използват както знанията си по немския език, така и художествените и компютърните си умения.