Икономиката на България настига с добри темпове средното равнище в Европейския съюз до 2008 година, но след това догонването на практика спира. Това е изводът от изследване на Световната банка, което бе коментирано вчера в Русе от представителя на една от най-влиятелните глобални институции у нас Тони Томпсън.
Страни като Полша, Словения и Словакия се справят много по-добре от България, но въпреки всичко има шансове тези икономически различия между нашата страна и по-напредналите държави в ЕС да се елиминират в рамките само на едно поколение, посочи Томпсън. За целта е достатъчно да се увеличи ръстът на производителността на труда от сегашните 3% до 5% годишно. Ако това се постигне, икономиката на страната ще бъде на средното ниво в ЕС след 20 години - през 2035-а. Необходими са обаче и сериозни реформи в енергийния сектор, съдебната система и значително оптимизиране на публичните разходи, особено в сферата на здравеопазването, посочи Томпсън.
Преглед на ценообразуването на здравните услуги е и една от препоръките на Европейската комисия към България. Те бяха презентирани от представителството на европейското правителство у нас. Сред другите мерки, които според ЕК ще доведат до повече икономически растеж и нарастване на благосъстоянието на хората, са спазването на бюджетна дисциплина, надзор на банковия сектор и преодоляване на риска от прекомерни експозиции към свързани лица. 
Еврокомисията препоръчва и разработване на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. Административното им определяне досега води до дисбаланси на пазара на труда, затова България е едновременно лидер по брой незаети работни места и по дял на незаетите, особено на неактивните младежи, посочи Аглика Събева от представителството на ЕК. 
Друга препоръка е да се улесни и ускори процедурата по несъстоятелност и фалит на компании, тъй като при сегашната нормативна уредба този процес се точи с години и се събира само малка част от дължимите средства.