Висока оценка дадоха представителки на фондации и неправителствени организации от Норвегия за работата на русенската община по проекта „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно обучение“. Това стана ясно вчера на пресконференцията, която бе дадена от домакините и гостите. 
Зам.-кметът Иван Григоров благодари на партньорите от Норвегия за финансовата подкрепа на проекта. Директорката на общинската дирекция „Хуманитарни дейности“ Ирена Петрова припомни, че по проекта работят 5 русенски детски градини - „Звездица“, „Ралица“, „Червената шапчица“, „Снежанка“ и „Детелина“. В тях са подменени дограми, ремонтирани са изцяло санитаpни помещения и трапезарии, а с над 400 деца са проведени множество занимания, които повишават креативните и образователни умения. 
Гостите от Норвегия споделиха отличните си впечатления от посетените детски градини, като отбелязаха, че в България родителите сътрудничат с учителите в градините значително повече, отколкото в северната държава. А едната от гостенките, която е провела психологическо рисуване със 7 русенчета от „Червена шапчица“, ще включи тези картинки в проект за деца бежанци в Норвегия.