644 безработни от областта започнаха работа през октомври, като те са със 73 повече от септември. От тях без квалификация са 195, с работническа професия - 223, а тези със средно специално и висше образование са 226.
Свободните работни места са 741, което е с 13 по-малко в сравнение със септември. Най-много са тези в преработващата промишленост 403, в търговията са заявени 31, в хотелиерството и ресторантьорството - 29, транспорта - 27, строителството - 19, а в административните и спомагателните дейности - 12.
8219 са регистрираните безработни в бюрата по труда  в Русе, Бяла и Ветово, като техният брой се увеличава със 148 в сравнение със септември. Регистрираните младежи до 29 години са 1076, което е с 41 повече в сравнение със септември.