С летящ старт още в началото на 2016 Община Русе ще може да кандидатства с готови проектни предложения по оперативна програма „Региони в растеж“. Тя разполага с 30 проекта в четири направление - градска среда, образователна, социална и културна инфраструктура, на обща стойност над 126 млн. лв., които са разработени по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г“. В момента се изготвя инвестиционната програма, като до февруари ще стане ясно за кои от 30-те обекта ще отидат 56-те млн. лв., с които Общината разполага по „Региони в растеж“. Това стана ясно на пресконференция вчера, на която бяха представени разработените проектни предложения, за които миналата година се проведе и публично обсъждане. Сумата за проектите надхвърля 56 млн лв., но е уговорено, че през 2018 година ще има ново преразпределение на средства, като идеята е Общината да е с готови проектни предложения с разрешително за строеж, каза зам.-кметът Страхил Карапчански.
Проектите за градска среда са 12 и са на обща стойност 89 млн. лв. Тук са включени благоустрояването на крайбрежната зона, реконструкцията на Парка на младежта, реконструкцията на ул. „Шипка“ в участъка от „Чипровци“ до бул. „България“, както и изграждане на пешеходна зона по „Чипровци“. Предвидена е подмяна на тротоарните настилки, ново осветление по улиците „Славянска“, „Църковна независимост“, „Баба Тонка“ и „Райко Даскалов“. Сред проектите, които ще променят облика на града, са и реконструкцията на подлеза при Математическата гимназия, ремонтът на градинката на площад „Д-р Мустаков“ и изграждането на надлез между „Родина 3“ и „Чародейка“. 
В образователната инфраструктура са планирани проекти за над 28 млн. лв., които включват изграждане на нова детска градина зад библиотека „Л. Каравелов“ и нова детска ясла в кв. „Родина 1“, ремонт на училищата „Олимпи Панов“, „Любен Каравелов“, „Иван Вазов“, „Отец Паисий“, „Баба Тонка“, „Христо Ботев“ и детските градини „Пинокио“ 1 и 2 и „Русалка“ 1 и 2. 
Проектите в културната инфраструктура са за 4,8 млн. лв. и включват ремонт на читалищата „Зора“ и „Васил Левски“, както и на регионалната библиотека, към която ще бъде изградено ново книгохранилище. 
Социалната инфраструктура ще бъде подобрена с изграждането на нови социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи или социално слаби. Ще бъде изграден и Дневен център за стари хора в кв. „Родина 1“ и ще бъде извършен ремонт на Комплекса за социални услуги за деца и семейства.