Полицай от Пазарджик, назначен да прави ревизия на имуществото на СОД, съставил описа, но го наказали с порицание за неизпълнение на служебните задължения, пише "Марица". Мъжът, който е от сектора за координация и аналитична дейност, бил включен в комисията, която трябвало да опише имуществото на бившото звено за охрана към полицията.Инвентаризацията била насрочена за декември 2014-а. В този срок в присъствието на отговорника на склада на СОД той предал доклада си на шефа на комисията. Описът не бил подписан от другия член на комисията и бил без регистрационен номер. Началниците на полицая обаче преценили, че не си е свършил работата, тъй като извършил проверката самосиндикално. Наказали го с порицание за неизпълнение на службата.

Той обжалвал действията им в Административния съд в Пазарджик. Магистратите прецениха, че всъщност не е ясно кое свое задължение не е изпълнил той, уважиха възражението му и отмениха заповедта за санкцията.