Електронни уроци и електронни домашни ще изместят хартиените учебници и тетрадки в часовете на една паралелка с петокласници от гимназията по немски език „Фридрих Шилер“. Училището е едно от 40-те, които Министерството на образованието /МО/ е избрало за участие в пилотния проект. Очаква се експериментът да започне в началото на февруари с настъпването на втория учебен срок.
Мога да кажа, че децата са много ентусиазирани, но все още има много неясноти около въвеждането на този вид обучение. Предстои да бъде проведена обществена поръчка за закупуване на 40-те таблета, които ще бъдат предоставени за ползване на учителите и учениците, които проектът ще обхване, обясни за „Утро“ директорът на Дойче шуле Пламен Иванов.
В иновативния експеримент ще участва и съседна паралелка, която ще продължи да учи по традиционния начин. Целта е в даден момент да се сравнят резултатите на учениците от двата класа и да се анализират разликите в постиженията им.
Проектът е част от стратегията за ефективно внедряване на информационни и компютърни технологии в образованието и науката. За всеки таблет ще бъдат отпуснати по 348 лева, но ако училищното ръководство предпочи по-качествени устройства, ще трябва да ги финансира от собствения си бюджет. Все още обаче не е ясно с каква операционна система ще работят, както и по какъв начин ще бъдат инсталирани учебниците. Предизвикателство за учителите ще бъде и преподаването от таблетите. Устройствата ще бъдат използвани в подготовката по „История и цивилизация“, „География и икономика“, математика, „Човек и природа“, български и чужди езици.
Въпреки неяснотите част от родителите коментират, че са доволни от експерименталното обучение и изтъкват здравословни мотиви. Чрез таблетите раниците на децата ще олекнат и ще се избегнат гръбначните им проблеми. На другия полюс е въпросът какво би се случило, ако устройствата се счупят или откраднат.