Ахмед Доган е в списъка с хора и фирми, чийто вземания от КТБ са оспорени. Това стана ясно, след като синдиците на фалиралата банка публикуваха списъка в Търговския регистър. Посочено че, в него не са включени кредиторите, които са оспорили собствените си вземания. Това означава, че не самият Доган, а друг е оспорил вземането му.
Според закона за банковата несъстоятелност право на възражение срещу приети вземания имат хората и фирмите, посочени в списъка с тях, други кредитори или акционери, които притежават над 25% от акциите.
Според юристи причините за оспорване може да са няколко - като например че посоченото вземане е по-голямо, по-малко, че се дължат лихви или че не съществува.
В новия списък, обявен от синдиците, има 177 оспорени вземания. Основната част от тях са за суми между 0,10 и 1 лева. В списъка е военният завод "Дунарит" с вземане от близо 85 млн. лева. Предприятието стана собственост на бизнесмена Едуардо Миролио след редица цесии. Сред оспорените е и вземане на "Риск инжинеринг" за над 7 млн. лева.
Фондът за гарантиране на влоговете също е с оспорено вземане, което бе посочено в първоначалния списък, че е за малко над 3,702 млрд. лева. Оспорва се и вземане за 46 млн. лв. на "НУРТС България" и за 2,598 млн. лв. на винзавода "Телиш". Българската банка за развитие е с оспорено вземане от 8,4 млн. лв.
На всеки от списъка с оспорени вземания е изпратена информация от кого е направено и на какво основание. Те имат 7-дневен срок, в който да представят на синдиците становище.