На 25 ноември от 15.30 часа в зала „Св. Георги“ на Областна администрация ще се проведе разяснителната среща за предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната, за която „Утро“ вече писа. Целта е потребителите - битови абонати и малки фирми, да получат отговори на своите въпроси относно преминаването към свободен пазар на електроенергия, което предстои да се случи поетапно от началото на следващата година.
Информационната кампания се организира от Министерството на енергетиката, съвместно с КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества.