Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант, средно обр.
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 снабдител, доставчик, средно обр. - строителство
3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо
1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. - икономическо
1 отчетник, средно/висше обр. - икономическо
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 консултант продажби, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати
3 специалисти с контролни функции, преработваща промишленост, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
1 продавач консултант, средно обр. – техник компютърни системи
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 технолог, средно/висше обр. – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 технически сътрудник , средно обр. – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 лаборант аналитик, висше обр. – техническа насоченост
1 конструктор чертожник, висше обр. – техническо, машинно, строително, индустриално инженерство
1 енергетик кариера, висше обр. – електроенергетика, електротехника
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 водач на мотокар, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, правоспособност мотокарист
1 финансов контрольор, висше обр. – счетоводство и контрол, финаннси, икономика
1 приложен администратор, висше обр. – информатика и ИТ
1 системен администратор, висше обр. – информатика и ИТ
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 търговски сътрудник, средно/висше обр. - икономическо
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
2 шивачи, средно обр. – оператор в производството на облекло
2 координатори на производство, средно обр. – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска  книжка
2 организатори на производство, средно обр. – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска книжка
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
1 ръководител, отдел човешки ресурси, висше обр. - счетоводство и контрол, счетоводство и одит, право
1 сервитьор, средно специално обр., компютърна грамотност
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтоур, висше обр. – КСТ, английски език
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

1 работник във фотоателие, средно обр.
2 асистент-продавачи, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, основно/средно обр.
2 помощник-готвачи, основно/средно обр.
2 камериери в хотел, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език
2 носачи товарачи на стоки, основно/средно обр.
1 снабдител, доставчик, основно/средно обр.
3 продавачи консултанти, основно/средно обр.
1 отчетник, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно обр.
2 фризьори, основно/средно обр.
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
2 техници механици, средно обр.
20 шивачи, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
1 барман, основно/средно обр.
1 стъклар, основно/средно обр.
2 машинни оператори, шиене на облекла, основно/средно обр.
1 продавач консултант средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 склададжия, средно обр.
1 технолог, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
2 пласьори на стоки, основно/средно обр.
1 производител, ръчно на хляб, основно/средно обр.
2 месачи, основно/средно обр.
1 опаковач, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
2 шивачи, основно/средно обр.
1 опаковач, основно/средно обр.
1 месач втасващи закуски, основно/средно обр.
2 пекари, основно/средно обр.
1 готвач, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, основно/средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
1 гладач ютия, основно/средно обр.
1 работник спомагателни шивашки дейности, основно/средно обр.
1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
1 склададжия, средно обр.
1 шивач на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.
1 координатор на дейности, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
3 заварчици, основно/средно обр.
1 фрезист, основно/средно обр.
1 служител в склад, основно/средно обр.
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
2 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

1 лаборант, средно обр. – ветеринарна медицина
3 помощник-оператори в химическо производство, основно/средно обр.
2 шофьори на автобус, кат.Д, средно обр., 5 години опит
1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, 5 години опит
1 домакин в училище – на половин щат, средно обр.
4 продавачи консултанти – на хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, опит
4 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
2 монтажници – заварки от челна пластмаса, средно обр., 5 години опит
2 кофражисти, основно обр., опит
1 общ работник – външно ВиК, основно обр., опит
1 заварчик, 1 монтажник, 1 оператор на машини с ЦПУ, 1 шлосер – производство на камини, средно техническо обр., опит
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство, 3 години стаж
1 чистач на офиси, средно обр., опит
1 работник в цех за опаковка, основно обр.
2 моделиери на керамични и порцеланови изделия, средно техническо обр., 2 години опит
1 настройчик на преси за производство на ел. инсталационни изделия, средно техническо обр., опит
2 готвачи за социално заведение, средно професионално обр. или завършен курс
3 монтажници на вентилации, средно обр.
1 продавач консултант в магазин за детски стоки и играчки, средно обр.
1 майстор на тестени изделия, основно обр., опит
1 валутен касиер, средно обр., опит
1 технически сътрудник, средно/висше обр., френски език, компютърни умения
1 шивач – изработване на мостри и колекции, средно обр., опит
2 механици по поддръжка, 2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, 2 оператори на металорежещи машини, средно техническо обр., опит
1 инжерен конструктор, 1 технолог, 1 началник на смяна, висше техническо обр., опит
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
20 зареждачи – производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр.
1 работник в производство на термопанели, основно обр.
4 общи работници за пакетиране на въглища, 2 броя с кат. С, основно/средно обр.
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
1 продавач консултант в магазин за ел. материали, средно/висше обр. – ел специалности, компютърни умения, владеенето на английски език и опитът са предимство
2 зидаро-мазачи, основно обр., опит
2 арматуристи и 2 общи работници в строителството, основно обр., опит
1 пълнач, 1 работник, 1 транжор – производство на колбаси, без изискване за обр., опит
3 общи работници – изкопни работи, основно обр.
1 маникюрист, 1 козметик, 3 фризьори, средно общо обр., опит
1 хигиенист в офис, без изискване за обр.
5 служители - запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно обр., много добър немски език, компютърни умения
1 CAD дизайнер, висше техническо обр., работа с CAD/CAM системи, опит
5 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно обр.
1 електромеханик, средно специално обр., ІІІ-ІV група на електробезопасност, опит
1 продавач на закуски – на 4 часа, средно обр.
1 технически директор, висше техническо обр., английски език, опит
1 инженер конструктор, висше техническо обр., работа с CAD/CAM системи, опит
1 координатор по качеството, средно/висше обр., опит
1 заварчик – МИГ/ВИГ, средно/висше обр., опит
4 техници по поддръжка на машини, средно/висше обр., опит
3 пакетировачи – производство на тръби, основно обр.
1 нормировчик – шевно производство, средно специално обр., компютърни умения
15 заварчици, средно професионално обр., 5 години опит, за работа в Италия
2 преводачи секретари – френски и английски език, средно/висше обр., компютърни умения
4 кредитни експерти, средно обр., на граждански договор, компютърни умения
1 експедитор, средно/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, шофьор кат.В
8 общи работници – външно ВиК, основно обр.
5 машинни оператори - топлоенергетика, средно техническо обр., опитът е предимство
4 общи работници и 1 стругар – вулканизация на гуми, средно обр.
4 шивачи на кожени изделия, без изискване за обр.
3 помощник-сладкари, средно обр.
2 шофьори оператори на специален автомобил, кат. С+Е, основно обр.
1 готвач – столово хранене, средно професионално обр.
2 шофьори на товарен автомобил над 12 тона, кат.С+Е, средно обр.
1 общ работник – за обучение за механик монтьор на МПС, основно/средно обр.
2 медицински сестри – в болница, висше/полувисше обр. по специалността
10 стажанти за работа в куриерска фирма, средно/висше обр., компютърни умения
1 настройчик – мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 конструктор – мебелно производство, средно обр., 2 години опит
1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше обр. по специалността, компютърни умения
5 строителни работници, 1 багерист, 2 шофьори на товарен автомобил до 12 тона, основно/средно обр., за гр.Исперих
2 организатори в шевно производство, средно обр.
1 ерозист – нишкова ерозия, средно техническо обр.
1 шлайфист – кръгъл и профилен шлайф, средно техническо обр.
1 термист за топла обработка, средно техническо обр.
1 машинен инженер за поддръжка на машини с ЦПУ, висше обр. по специалността, английски език, италианският е предимство, компютърни умения, за гр. Тутракан
1 оценител на облекла, средно обр.
1 багерист, средно обр., правоспособност, опит
1 стругаро-фрезист, основно/средно обр. опит 
1 машинен оператор – студено пресоване на метал, 2 машинни оператори – изделия от бетон, средно обр.
1 оператор на металообработващи машини, средно обр., опит
1 учител лектор по труд и техника, висше обр.
4 общи работници в производство за чорапни изделия, без изискване за обр.
1 икономист плановик - производство за чорапни изделия, средно/висше икономическо обр., английски език
10 оператори – производство на санитарни изделия, основно обр.
6 мебелисти, средно обр.
1 социален асистент в социално заведение, средно обр.
1 началник на влак – товарно движение, средно обр., квалификация по специалността, 3 години опит
1 маневрен стрелочник, средно обр., правоспособност, 1 година опит
2 оператори – зачистване и опаковане на метални тръби, средно обр.
2 работници на линия – производство на метални тръби, средно обр.
2 детегледачи, основно обр.
1 монтажник на хартиени компоненти – производство на луксозни опаковки, средно обр., опитът е предимство
2 оператори и 2 помощник-оператори на разкрой машина – мебелно производство, средно/основно обр.
3 общи работници в мебелно производство, основно обр.
1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр., опит
1 крояч – на банциг, 1 крояч – на гатер, текстил, основно/средно обр., опит
1 продавач на хомеопатични лекарства, средно обр., английски език, компютърни умения, 5 години опит
80 оператори – опаковъчна линия, производство на смазочни масла, сезонна заетост, основно/средно обр.
1 хлебар, без изискване за обр.
2 монтажници на мебели от дърво, средно обр., работа в Русе, Варна и Германия
3 монтажници на изделия от метал, средно обр., работа във Варна, Русе и Германия
1 помощник-сладкар, основно/средно обр.
1 администратор в хотел, средно обр., английски език, втори чужд език е предимство, компютърни умения, опит
2 общи работници в строителството, основно обр.
1 монтажник на интериорни врати, основно обр., 1 година опит
3 администратори в хотел, средно обр., компютърни умения, чужд език
3 монтажници за сглобяване на котли, средно техническо обр.
1 опаковач на мебели, средно обр.
4 оператори на автоматична линия в галваничното производство, средно обр.
5 миячи на МПС – автомивка, основно обр., 1 бр. за гр.Сливо поле
10 машинни оператори – производство на филтри за автомобили, средно обр.
2 сладкари, основно/средно обр.
10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
4 техници по поддръжка на машини в шевно производство, средно/висше обр., 1 година стаж
3 общи работници в шевно производство, основно обр.
3 техници механици, средно техническо обр., 2 години опит
5 апаратчици в химическо производство, средно обр.
15 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
2 общи работници в производство на чорапи, средно/основно обр.
12 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно обр.
3 пекари, средно обр.
5 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
1 мияч в заведение, средно обр.
1 готвач – дюнери, средно обр., опит
8 бармани сервитьори, средно обр.
6 готвачи, средно обр., опит
16 сервитьори, средно обр., две места са за с.Николово
1 главен готвач в ресторант, средно специално обр., опит
1 сервитьор – на 4 часа, средно обр.
1 сладкар, средно обр.
1 пиколо, средно обр.
2 стругари, средно обр., опит
2 общи работници – поддръжка на тревни площи на стадион, основно обр.
3 хигиенисти – професионално почистване, средно обр.
7 склададжии, средно обр., умения за управление на мотокар
1 асистент на управител на фирма, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
9 мотокаристи, средно обр., правоспособност
36 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно обр.
1 шофьор монтьор, кат.С, основно/средно обр.
6 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., кат.С, опит
1 водач на фадрома, основно обр., правоспособност
1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
3 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит 
1 стругар шлосер, средно обр., опит
2 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език
2 електротехници в строителството, средно специално обр., опит
5 строителни работници, средно и по-ниско обр.
14 зареждачи на детайли в промишлено производство, основно/средно обр.
10 мехатроници, средно техническо обр., опит
2 монтажници на метални конструкции, средно обр.
3 шмиргелисти, средно обр., 1 година опит
5 общи работници в леярен цех, средно обр.
1 оператор – програмист, средно техническо обр., опитът е предимство
3 електротехници, средно специално обр., опит
1 механик на транспортни средства, средно/висше обр. - ДВГ,  опит
1 технолог - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., опит
30 машинни оператори - производство на детайли за автомобилната промишленост, основно обр.
2 инженери роботика, висше обр., опит
2 инженери по поддръжка, висше техническо обр., опит
1 машинен оператор, 1 конструктор – в мебелно производство, средно обр., опит
1 фрезист, средно техническо обр.
7 шлосери матричари, средно техническо обр., опит
2 шлосери заварчици, основно/средно обр., опит
1 шлосер бояджия, основно/средно обр.
3 заварчици, основно/средно обр.
7 зареждачи в производство на чорапи, средно обр.
4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
5 моделиери конструктори на облекла, средно специално обр., стаж
1 организатор експедиция – товарна и спедиторска дейност, средно обр., компютърни умения
8 технолози – шевно производство, средно обр., може и без опит
3 контрольори по качеството – шевно производство, средно обр., стаж
4 складови работници – чорапно произдводство, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъже
24 кроячи, без изискване за обр.
7 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр., правоспособност за обслужване на котел на газ
22 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
30 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит
2 кроячи на кожени изделия, средно обр.
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр., шофьори кат.В
245 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

2 шивачи, основно обр.
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, основно обр.
3 обслужващи работници, промишлено производство, основно обр.
2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.
2 бармани, основно обр.

Други СРМ към деня

1 пазач - невъоръжена охрана, основно обр. /за с.Копривец/
3 продавачи консултанти, средно обр. /за гр.Бяла/
2 общи работници, в промишлеността, основно обр. /за гр.Бяла/
1 апаратчик, химическо производство – без изисквание за обр. /за гр.Бяла/
1 общ работник в промишлеността, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 транжор, без изискване за обр.  /за гр.Бяла/
5 шлосери матричари, средно обр., 2 години опит /за гр.Русе/
10 мехатроници, средно/висше обр., 1 година опит /за гр.Русе/
20 машинни оператори, основно/средно обр. /за гр.Русе/
1 багерист, средно обр., правоспособност /за гр.Бяла/
1 шофьор, кат.С+Е, средно обр., правоспособност /за гр.Бяла/
3 сервитьори, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 шлосер, средно професионално обр. /за с.Копривец/
14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 стругар, средно обр. /за гр.Русе/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността /за с.Полско Косово/
2 възпитатели, висше обр. – начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
1 медицинска сестра, висше обр. по специалността /за гр. Борово/
1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/
3 инженери, роботика, висше техническо обр. /за гр.Русе/
1 специалист - калиброване и прогнозна поддръжка, висше техническо обр. /за гр.Русе/
4 техници механици на машини с ЦПУ, средно специално обр. /за гр.Русе/
5 шлосери матричари, средно специално обр. /за гр.Русе/
2 работници товаро-разтоварна дейност, основно обр. /за с.Масларево, общ.Полски Тръмбеш/
2 лаборанти, средно обр. /за с.Масларево, общ.Полски Тръмбеш /
1 касиер, счетоводство, средно обр. /за гр.Бяла/
2 общи работници – шевно производство, основно обр. /за гр.Русе/
2 опаковачи – шевно производство, основно обр. /за гр.Русе/
9 гладачи, основно обр. /за гр.Русе/
10 кроячи, основно обр. /за гр.Русе/
2 техници за поддръжка на машини – шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/
2 служители в склад за готова продукция – в шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/
19 шивачи, основно обр. /за гр.Русе/
3 спомагателни работници шевни дейности, основно обр. /за гр.Русе/
2 електромонтьори – в шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/
1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 учител, начален етап, висше обр. – начална училищна педагогика /за гр.Ветово/
1 учител, начален етап, висше обр. – начална училищна педагогика /за гр.Сеново/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.