Никой не е вярвал, че Одринската крепост може да бъде превзета с жива сила, но българите доказват точно обратното и опровергават твърдението, че една империя може да бъде победена само от друга империя. Това е само малка част от представянето на историческите факти отпреди 100 години, което направи акад.Георги Марков в Русенския университет. Той е успял да намери и събере много нови и интересни материали в книгата си „България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913 г.“, издадена от издателство „Захарий Стоянов“.
Аудиторията бе любопитна да разбере мнението на историка за неоосманизма, за политическите договорки от този период, както и какво е мнението му за личността на управителя на Дунавския вилает Мидхат паша. За мен той е тогавашния Горбачов - чрез перестройка се опитва да спаси системата, но тъй като е бранил интересите на Османската империя, не виждам необходимост да му се издига паметник и да му се отдава такова значение, коментира академикът.
След края на срещата акад.Марков отдели специално внимание на публиката си и раздаде автографи върху луксозното издание.