Системата за електронно таксуване на пътниците в градския транспорт вече е въведена, като с нея пътниците ще се прекачват по-лесно между отделните линии без допълнително заплащане. Освен това с новата система ще се намали рискът от нарушения при събирането на приходите от обществения градски транспорт. Системата е компонент от големия транспортен проект,  чрез който инфраструктурата на града ще бъде изцяло модернизирана. По него се ремонтират ключови кръстовища, надлези и подлези, изграждат се велоалеи, като ползите са за над 50 000 русенци.
Друг основен компонент на проекта е модернизацията и компютъризацията на системата за управление и контрол на обществения градски транспорт. Чрез нея ще се поддържа актуална статистика относно използването на градския транспорт. Освен това са създадени GPS системи за проследяване на автобусите, като така ще се следи за спазването на правилата за движение и ползване на обществения градски транспорт. Пътниците пък ще получават визуално и гласово известяване чрез 100 информационни табла на най-възловите спирки. Поставени са и камери на най-натоварените кръстовища, като информацията от тях помага за по-добро регулиране на кръстовищата и бърза реакция при инциденти.   
Предстои да се въведе и интерактивен интернет портал с информация за трафика, местоположението на превозните средства, времето до пристигането им, както и данни за възможни маршрути и линии.